Η αγορά ενός ακινήτου είτε πρόκειται για ιδιοκατοίκηση είτε για επένδυση, αποτελεί μία σοβαρή απόφαση. Συχνά η τιμή ενός ακινήτου είναι υψηλότερη από την πραγματική.

  • Αναγνωρίστε τις ανάγκες σας, το σκοπό και τη χρήση του ακινήτου.
  • Αποφασίστε το ποσό που θέλετε να δαπανήσετε για την αγορά του ακινήτου. Υπολογίστε τις επιπλέον δαπάνες, πέραν της τιμής του ακινήτου, για Δικηγορικά, Συμβολαιογραφικά έξοδα και Φόρο μεταβίβασης.
  • Επιλέξτε την περιοχή ή τις περιοχές που σας ενδιαφέρουν Ξεκινήστε με έρευνα αγοράς για την αξία των ακινήτων στις συγκεκριμένες περιοχές και ζητήστε και τη γνώμη ενός Συμβούλου Διαχείρισης Ακινήτων.
  • Εκτιμήστε τις προοπτικές υπεραξίας του ακινήτου. Ενημερωθείτε για τον μεσοπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο σχεδιασμό ανάπλασης μιας περιοχής.
  • Κάντε έλεγχο των τίτλων ιδιοκτησίας. Πρόκειται για ουσιαστικό στάδιο στη διαδικασία αγοράς οποιουδήποτε ακινήτου, είτε πρόκειται για κατοικία είτε για επαγγελματική στέγη. Απευθυνθείτε σε δικηγόρο για το έλεγχο των τίτλων και σε μηχανικό για τον πολεοδομικό έλεγχο.
  • Συμβουλευτείτε Αρχιτέκτονα ή Πολιτικό Μηχανικό για τον τεχνικό έλεγχο του ακινήτου, ώστε να εντοπίσει τυχόν κακοτεχνίες.

Το μεσιτικό γραφείο P&L est8 διαθέτει δίκτυο συνεργατών που θα σας βοηθήσει σε όλα τα στάδια της αγοραπωλησίας ενός ακινήτου.